Motor giảm tốc

Motor Giam Toc Wansin Mat Bich

Motor giảm tốc GV22-75-1800S công suất 1/10HP (75W) 1/1800 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-75-1800S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-75-1800S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV22-75-1800S Công …

Motor giảm tốc GV22-75-1800S công suất 1/10HP (75W) 1/1800 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Motor Giam Toc Wansin Mat Bich

Motor giảm tốc GV32-1500-15S công suất 2HP (1,5kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV32-1500-15S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV32-1500-15S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV32-1500-15S Công …

Motor giảm tốc GV32-1500-15S công suất 2HP (1,5kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Motor Giam Toc Wansin Mat Bich

Motor giảm tốc GV50-3700-50S công suất 5HP (3,7kW) 1/50 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV50-3700-50S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV50-3700-50S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV50-3700-50S Công …

Motor giảm tốc GV50-3700-50S công suất 5HP (3,7kW) 1/50 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Motor Giam Toc Wansin Chan De

Motor giảm tốc GH50-750-250S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/250 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-750-250S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-750-250S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH50-750-250S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/250 kiểu lắp Chân đế Read More »

Motor Giam Toc Wansin Chan De

Motor giảm tốc GH40-400-500S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/500 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-400-500S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-400-500S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH40-400-500S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/500 kiểu lắp Chân đế Read More »

Motor Giam Toc Wansin Mat Bich

Motor giảm tốc GV18-100-20S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/20 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-20S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-20S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-20S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/20 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Motor Giam Toc Wansin Chan De

Motor giảm tốc GH32-750-40S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/40 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-750-40S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-750-40S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-750-40S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/40 kiểu lắp Chân đế Read More »

Motor Giam Toc Wansin Chan De

Motor giảm tốc GH32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Chân đế Read More »

Motor Giam Toc Wansin Mat Bich

Motor giảm tốc GV28-750-10S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-750-10S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-750-10S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-750-10S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Scroll to Top