Motor giảm tốc

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-750-15S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/15 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-750-15S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-750-15S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-750-15S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/15 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-3700-10S công suất 5HP (3,7kW) 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-3700-10S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-3700-10S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-3700-10S Công …

Motor giảm tốc GV40-3700-10S công suất 5HP (3,7kW) 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-25S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/25 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-25S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-25S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-25S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/25 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-3700-25S công suất 5HP (3,7kW) 1/25 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-3700-25S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-3700-25S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-3700-25S Công …

Motor giảm tốc GV40-3700-25S công suất 5HP (3,7kW) 1/25 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-200-5S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/5 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-200-5S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-200-5S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-200-5S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/5 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-100-10S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/10 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-100-10S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-100-10S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH18-100-10S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/10 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV32-200-500S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/500 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV32-200-500S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV32-200-500S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV32-200-500S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/500 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV22-100-150S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/150 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-100-150S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-100-150S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV22-100-150S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/150 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-150S công suất 1/10HP (75W) 1/150 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-150S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-150S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-150S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-150S công suất 1/10HP (75W) 1/150 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-30S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/30 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-30S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-30S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-30S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/30 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-750-5S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/5 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-750-5S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-750-5S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-750-5S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/5 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-200S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Scroll to Top