Motor giảm tốc Housin

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV22-75-1800S công suất 1/10HP (75W) 1/1800 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-75-1800S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-75-1800S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV22-75-1800S Công …

Motor giảm tốc GV22-75-1800S công suất 1/10HP (75W) 1/1800 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV32-1500-15S công suất 2HP (1,5kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV32-1500-15S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV32-1500-15S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV32-1500-15S Công …

Motor giảm tốc GV32-1500-15S công suất 2HP (1,5kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV50-3700-50S công suất 5HP (3,7kW) 1/50 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV50-3700-50S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV50-3700-50S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV50-3700-50S Công …

Motor giảm tốc GV50-3700-50S công suất 5HP (3,7kW) 1/50 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH50-750-250S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/250 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-750-250S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-750-250S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH50-750-250S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/250 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-400-500S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/500 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-400-500S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-400-500S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH40-400-500S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/500 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-20S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/20 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-20S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-20S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-20S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/20 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-750-40S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/40 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-750-40S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-750-40S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-750-40S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/40 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-750-10S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-750-10S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-750-10S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-750-10S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-750-15S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/15 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-750-15S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-750-15S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-750-15S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/15 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-200S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-100-15S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/15 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-100-15S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-100-15S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH18-100-15S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/15 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-100S công suất 1/10HP (75W) 1/100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-100S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-100S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-100S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-100S công suất 1/10HP (75W) 1/100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-200-250S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/250 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-200-250S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-200-250S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-200-250S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/250 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV32-750-50S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/50 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV32-750-50S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV32-750-50S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV32-750-50S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/50 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-15S công suất 1/10HP (75W) 1/15 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-15S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-15S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-15S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-15S công suất 1/10HP (75W) 1/15 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-35S công suất 1/10HP (75W) 1/35 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-35S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/35 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-35S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/35 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-35S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-35S công suất 1/10HP (75W) 1/35 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-200-45S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/45 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-200-45S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-200-45S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH22-200-45S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/45 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-75-1800S công suất 1/10HP (75W) 1/1800 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-75-1800S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-75-1800S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH22-75-1800S Công …

Motor giảm tốc GH22-75-1800S công suất 1/10HP (75W) 1/1800 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-400-3S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/3 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-400-3S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/3 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-400-3S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/3 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH22-400-3S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/3 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-40S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/40 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-40S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-40S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-40S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/40 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-2200-10S công suất 3HP (2,2kW) 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-2200-10S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-2200-10S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-2200-10S Công …

Motor giảm tốc GV40-2200-10S công suất 3HP (2,2kW) 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV50-3700-30S công suất 5HP (3,7kW) 1/30 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV50-3700-30S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV50-3700-30S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV50-3700-30S Công …

Motor giảm tốc GV50-3700-30S công suất 5HP (3,7kW) 1/30 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-200-15S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/15 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-200-15S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-200-15S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH22-200-15S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/15 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-200-500S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/500 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-200-500S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-200-500S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-200-500S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/500 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-100-30S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/30 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-100-30S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-100-30S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH18-100-30S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/30 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-15S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/15 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-15S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-15S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-15S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/15 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV22-400-3S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/3 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-400-3S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/3 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-400-3S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/3 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV22-400-3S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/3 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV22-200-80S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/80 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-200-80S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-200-80S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV22-200-80S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/80 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-45S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/45 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-45S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-45S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-45S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/45 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH50-3700-45S công suất 5HP (3,7kW) 1/45 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-3700-45S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-3700-45S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH50-3700-45S Công …

Motor giảm tốc GH50-3700-45S công suất 5HP (3,7kW) 1/45 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-2200-15S công suất 3HP (2,2kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-2200-15S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-2200-15S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-2200-15S Công …

Motor giảm tốc GV40-2200-15S công suất 3HP (2,2kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-200-20S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/20 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-200-20S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-200-20S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH22-200-20S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/20 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV50-1500-180S công suất 2HP (1,5kW) 1/180 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV50-1500-180S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV50-1500-180S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV50-1500-180S Công …

Motor giảm tốc GV50-1500-180S công suất 2HP (1,5kW) 1/180 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-20S công suất 1/10HP (75W) 1/20 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-20S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-20S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-20S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-20S công suất 1/10HP (75W) 1/20 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-1500-20S công suất 2HP (1,5kW) 1/20 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-1500-20S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-1500-20S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH32-1500-20S Công …

Motor giảm tốc GH32-1500-20S công suất 2HP (1,5kW) 1/20 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-200-100S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-200-100S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-200-100S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-200-100S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-2200-10S công suất 3HP (2,2kW) 1/10 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-2200-10S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-2200-10S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-2200-10S Công …

Motor giảm tốc GH40-2200-10S công suất 3HP (2,2kW) 1/10 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-400-1800S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/1800 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-400-1800S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-400-1800S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH40-400-1800S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/1800 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-400-50S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/50 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-400-50S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-400-50S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-400-50S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/50 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-400-40S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/40 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-400-40S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-400-40S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-400-40S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/40 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV32-400-180S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/180 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV32-400-180S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV32-400-180S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV32-400-180S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/180 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-2200-100S công suất 3HP (2,2kW) 1/100 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-2200-100S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-2200-100S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-2200-100S Công …

Motor giảm tốc GV40-2200-100S công suất 3HP (2,2kW) 1/100 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH50-750-500S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/500 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-750-500S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-750-500S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/500 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH50-750-500S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/500 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH50-3700-100S công suất 5HP (3,7kW) 1/100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-3700-100S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-3700-100S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH50-3700-100S Công …

Motor giảm tốc GH50-3700-100S công suất 5HP (3,7kW) 1/100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-200-150S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/150 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-200-150S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-200-150S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-200-150S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/150 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-1500-65S công suất 2HP (1,5kW) 1/65 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-1500-65S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/65 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-1500-65S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/65 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-1500-65S Công …

Motor giảm tốc GH40-1500-65S công suất 2HP (1,5kW) 1/65 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-750-100S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-750-100S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-750-100S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-750-100S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-2200-50S công suất 3HP (2,2kW) 1/50 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-2200-50S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-2200-50S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-2200-50S Công …

Motor giảm tốc GH40-2200-50S công suất 3HP (2,2kW) 1/50 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-2200-60S công suất 3HP (2,2kW) 1/60 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-2200-60S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/60 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-2200-60S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/60 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-2200-60S Công …

Motor giảm tốc GV40-2200-60S công suất 3HP (2,2kW) 1/60 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-120S công suất 1/10HP (75W) 1/120 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-120S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-120S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-120S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-120S công suất 1/10HP (75W) 1/120 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-2200-35S công suất 3HP (2,2kW) 1/35 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-2200-35S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/35 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-2200-35S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/35 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-2200-35S Công …

Motor giảm tốc GH40-2200-35S công suất 3HP (2,2kW) 1/35 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-1500-70S công suất 2HP (1,5kW) 1/70 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-1500-70S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/70 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-1500-70S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/70 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-1500-70S Công …

Motor giảm tốc GH40-1500-70S công suất 2HP (1,5kW) 1/70 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-2200-25S công suất 3HP (2,2kW) 1/25 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-2200-25S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-2200-25S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-2200-25S Công …

Motor giảm tốc GV40-2200-25S công suất 3HP (2,2kW) 1/25 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-180S công suất 1/10HP (75W) 1/180 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-180S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-180S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-180S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-180S công suất 1/10HP (75W) 1/180 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-200-80S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/80 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-200-80S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-200-80S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH22-200-80S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/80 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-1500-80S công suất 2HP (1,5kW) 1/80 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-1500-80S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-1500-80S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-1500-80S Công …

Motor giảm tốc GH40-1500-80S công suất 2HP (1,5kW) 1/80 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-200-10S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-200-10S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-200-10S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-200-10S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-400-1000S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/1000 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-400-1000S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/1000 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-400-1000S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/1000 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV40-400-1000S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/1000 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV22-400-10S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-400-10S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-400-10S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV22-400-10S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-2200-60S công suất 3HP (2,2kW) 1/60 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-2200-60S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/60 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-2200-60S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/60 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-2200-60S Công …

Motor giảm tốc GH40-2200-60S công suất 3HP (2,2kW) 1/60 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-100-100S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-100-100S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-100-100S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH22-100-100S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-200-180S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/180 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-200-180S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-200-180S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/180 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-200-180S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/180 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-1500-40S công suất 2HP (1,5kW) 1/40 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-1500-40S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-1500-40S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-1500-40S Công …

Motor giảm tốc GH40-1500-40S công suất 2HP (1,5kW) 1/40 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-400-150S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/150 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-400-150S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-400-150S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-400-150S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/150 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-750-120S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/120 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-750-120S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-750-120S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-750-120S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/120 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-3700-15S công suất 5HP (3,7kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-3700-15S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-3700-15S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-3700-15S Công …

Motor giảm tốc GV40-3700-15S công suất 5HP (3,7kW) 1/15 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-10S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-10S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-10S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-10S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH50-750-300S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/300 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-750-300S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/300 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-750-300S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/300 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH50-750-300S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/300 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-750-195S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/195 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-750-195S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/195 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-750-195S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/195 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH40-750-195S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/195 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-400-600S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/600 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-400-600S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/600 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-400-600S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/600 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH40-400-600S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/600 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-750-185S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/185 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-750-185S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/185 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-750-185S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/185 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH40-750-185S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/185 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-2200-45S công suất 3HP (2,2kW) 1/45 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-2200-45S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-2200-45S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/45 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-2200-45S Công …

Motor giảm tốc GV40-2200-45S công suất 3HP (2,2kW) 1/45 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-400-25S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/25 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-400-25S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-400-25S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-400-25S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/25 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-100-1200S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/1200 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-100-1200S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/1200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-100-1200S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/1200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-100-1200S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/1200 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH50-750-1100S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/1100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-750-1100S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/1100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-750-1100S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/1100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH50-750-1100S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/1100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-1500-30S công suất 2HP (1,5kW) 1/30 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-1500-30S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-1500-30S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-1500-30S Công …

Motor giảm tốc GV40-1500-30S công suất 2HP (1,5kW) 1/30 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-3700-15S công suất 5HP (3,7kW) 1/15 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-3700-15S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-3700-15S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-3700-15S Công …

Motor giảm tốc GH40-3700-15S công suất 5HP (3,7kW) 1/15 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-750-190S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/190 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-750-190S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/190 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-750-190S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/190 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV40-750-190S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/190 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH50-3700-80S công suất 5HP (3,7kW) 1/80 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH50-3700-80S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH50-3700-80S có công suất 5HP (3,7kW) và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH50-3700-80S Công …

Motor giảm tốc GH50-3700-80S công suất 5HP (3,7kW) 1/80 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-100-1200S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/1200 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-100-1200S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/1200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-100-1200S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/1200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-100-1200S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/1200 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-750-80S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/80 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-750-80S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-750-80S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-750-80S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/80 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-750-200S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/200 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-750-200S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-750-200S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH40-750-200S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/200 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-2200-120S công suất 3HP (2,2kW) 1/120 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-2200-120S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-2200-120S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-2200-120S Công …

Motor giảm tốc GH40-2200-120S công suất 3HP (2,2kW) 1/120 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-10S công suất 1/10HP (75W) 1/10 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-10S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-10S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-10S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-10S công suất 1/10HP (75W) 1/10 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV50-750-1800S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/1800 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV50-750-1800S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV50-750-1800S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/1800 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV50-750-1800S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/1800 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-50S công suất 1/10HP (75W) 1/50 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-50S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-50S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-50S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-50S công suất 1/10HP (75W) 1/50 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-2200-100S công suất 3HP (2,2kW) 1/100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-2200-100S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-2200-100S có công suất 3HP (2,2kW) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-2200-100S Công …

Motor giảm tốc GH40-2200-100S công suất 3HP (2,2kW) 1/100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV40-1500-70S công suất 2HP (1,5kW) 1/70 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV40-1500-70S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/70 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV40-1500-70S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/70 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV40-1500-70S Công …

Motor giảm tốc GV40-1500-70S công suất 2HP (1,5kW) 1/70 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-100-5S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/5 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-100-5S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-100-5S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH18-100-5S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/5 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-25S công suất 1/10HP (75W) 1/25 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-25S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-25S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/25 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-25S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-25S công suất 1/10HP (75W) 1/25 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-400-15S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/15 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-400-15S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-400-15S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-400-15S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/15 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV22-200-13S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/13 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-200-13S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/13 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-200-13S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/13 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV22-200-13S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/13 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-750-30S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/30 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-750-30S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-750-30S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-750-30S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/30 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-40S công suất 1/10HP (75W) 1/40 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-40S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-40S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-40S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-40S công suất 1/10HP (75W) 1/40 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH40-1500-30S công suất 2HP (1,5kW) 1/30 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH40-1500-30S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH40-1500-30S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH40-1500-30S Công …

Motor giảm tốc GH40-1500-30S công suất 2HP (1,5kW) 1/30 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV22-200-40S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/40 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV22-200-40S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV22-200-40S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV22-200-40S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/40 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH22-100-80S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/80 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH22-100-80S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH22-100-80S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/80 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH22-100-80S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/80 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-120S công suất 1/10HP (75W) 1/120 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-120S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-120S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/120 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-120S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-120S công suất 1/10HP (75W) 1/120 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Scroll to Top