motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-150S công suất 1/10HP (75W) 1/150 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-150S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-150S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/150 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-150S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-150S công suất 1/10HP (75W) 1/150 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-30S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/30 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-30S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-30S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/30 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-30S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/30 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-750-5S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/5 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-750-5S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-750-5S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-750-5S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/5 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GV18-75-200S Công …

Motor giảm tốc GV18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Scroll to Top