Liming Sh

Mô tơ giảm tốc SH-A3-1/8HP-1/3 công suất 1/8HP (100W) 0,1kW tỉ số truyền 1/3 Chân đế 3 Pha 220/380VAC

Mô tơ giảm tốc SH-A3-1/8HP-1/3 công suất 1/8HP (100W) 0,1kW tỉ số truyền 1/3 Chân đế 3 Pha 220/380VAC