Liming Sh

Mô tơ giảm tốc SH-A15-1/8HP-1/15 công suất 1/8HP (100W) 0,1kW tỉ số truyền 1/15 Chân đế 3 Pha 220/380VAC

Mô tơ giảm tốc SH-A15-1/8HP-1/15 công suất 1/8HP (100W) 0,1kW tỉ số truyền 1/15 Chân đế 3 Pha 220/380VAC