motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV18-100-20S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/20 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV18-100-20S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV18-100-20S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/20 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV18-100-20S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/20 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-750-40S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/40 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-750-40S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-750-40S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/40 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-750-40S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/40 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-400-200S có công suất 1/2HP (400W) 0,4kW và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-400-200S công suất 1/2HP (400W) 0,4kW 1/200 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV28-750-10S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV28-750-10S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV28-750-10S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/10 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV28-750-10S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/10 kiểu lắp Mặt bích Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH28-750-15S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/15 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH28-750-15S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH28-750-15S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH28-750-15S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/15 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-200S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/200 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-200S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-200S công suất 1/10HP (75W) 1/200 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-100-15S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/15 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-100-15S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-100-15S có công suất 1/8HP (100W) 0,1kW và tỉ số truyền 1/15 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH18-100-15S công suất 1/8HP (100W) 0,1kW 1/15 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH18-75-100S công suất 1/10HP (75W) 1/100 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH18-75-100S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH18-75-100S có công suất 1/10HP (75W) và tỉ số truyền 1/100 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: GH18-75-100S Công …

Motor giảm tốc GH18-75-100S công suất 1/10HP (75W) 1/100 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-chan-de

Motor giảm tốc GH32-200-250S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/250 kiểu lắp Chân đế

Motor giảm tốc Housin GH32-200-250S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-200-250S có công suất 1/4HP (200W) 0,2kW và tỉ số truyền 1/250 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GH32-200-250S công suất 1/4HP (200W) 0,2kW 1/250 kiểu lắp Chân đế Read More »

motor-giam-toc-wansin-mat-bich

Motor giảm tốc GV32-750-50S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/50 kiểu lắp Mặt bích

Motor giảm tốc Housin GV32-750-50S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GV32-750-50S có công suất 1HP (750W) 0,75kW và tỉ số truyền 1/50 kiểu lắp: Mặt bích, điện áp: 3 Pha 220/380VAC Model: …

Motor giảm tốc GV32-750-50S công suất 1HP (750W) 0,75kW 1/50 kiểu lắp Mặt bích Read More »

Scroll to Top